VINACEE Việt Nam, Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bể tách mỡ âm sàn hiệu quả cho dự án

Đất nước bước vào thời đại mở cửa, cũng với những chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam dần đưa Việt Nam bước vào thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự phát triển nhanh vũ bão của đời sống, kinh tế, xã hội thì nhận thức của cộng đồng về bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường cũng được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm ngày càng tiến bộ và có hiệu lực, dẫn đến việc ngày càng có nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, khu dân cư…chú trọng đến việc đầu tư các hệ thống công trình và thiết bị xử lý nước thải ngày càng nhiều.

Một bước quan trọng trong  việc xử lý nước thải sinh hoạt hay công nghiệp để vừa tiết kiệm chi phí xử lý sự cố môi trường, nhân lực đó là lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ trên hệ thống thoát nước trước khi nước được thoát vào hệ thống chung. Bài viết tập trung một số hình ảnh giới thiệu mẫu thiết kế, hướng dẫn lắp đặt cho bể tách mỡ âm sàn, dễ hiểu nhất mà bạn có thể tham khảo (NHẬN TÀI LIỆU TỪ KHO BẢN VẼ).

Được đăng vào

Viết bình luận