Bẫy mỡ và xử lý nước thải cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn

Mô tả quy trình thu gom nước thải  và xử lý nước thải cho Nhà hàng, khách sạn:          Nước thải đậm đặc phát sinh từ  khu vệ sinh, bồn tiểu Nam và Nữ sẽ được thu gom về bể tự hoại, tại đây quá trình phân hủy nước tiểu sẽ diễn ra làm giảm nồng độ... ...