Tổng quan về bể tự hoại cải tiến - Nghiên cứu và phát triển thành tài liệu tại Việt Nam

Bể tự hoại xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1860. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã được phổ cập trên toàn Thế giới. Ở Việt Nam, bể tự hoại cũng trở nên ngày càng phổ biến, nhằm xử lý nước thải sinh hoạt hay một số loại nước thải khác từ các hộ gia đình, nhà chung c... ...

Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường cấp cơ sở - Chi tiết giấy phép môi trường

Ô nhiễm môi trường! thực trạng này đang diễn ra tại các địa phương ở mức độ phổ biến hơn bao giờ hết. Vấn đề quản lý và xử lý môi trường tại các cơ sở lại còn nhiều lúng túng, bất cập. Nguyên nhân của diễn biến đó một mặt là công tác quản lý môi trường còn thiếu công cụ, phương pháp; Một mặt các... ...

Cấu tạo và hướng dẫn sử dụng cho bể tách dầu tại các gara, trung tâm bảo dưỡng xe cơ giới

Bể tách lọc dầu  - Xử lý nước thải Gara theo cách đơn giản nhất mà vẫn bảo vệ môi trường. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự gia tăng của phương tiện cơ giới (ô tô, xe máy) các cơ sở chăm sóc, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe ngày càng nhiều. Quá trình hoạt động của các cơ sở này phát s... ...

Cập nhật tài liệu hướng dẫn lắp đặt bể tách mỡ (Mới nhất) cho Kỹ sư môi trường, thợ điện nước

Bước vào thời đại mở cửa, với các chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam dần đưa Việt Nam bước vào thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với sự phát triển nhanh của đời sống, kinh tế, xã hội, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường cũng được cải thi... ...

Hướng dẫn vệ sinh thùng tách mỡ (bể tách mỡ), lọc mỡ

Hướng dẫn cách vệ sinh bồn (bể) tách mỡ Bồn tác mỡ có vai trò quan trọng trong hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Song để bồn tách mỡ hoạt động hiệu quả cần vệ sinh bồn tách mỡ một cách thường xuyên. Vậy cách vệ sinh bồn tác mỡ như thế nào và vệ sinh bồn tách mỡ khi nào? Các bước ... ...