Bẫy mỡ và xử lý nước thải cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn

Mô tả quy trình thu gom nước thải  và xử lý nước thải cho Nhà hàng, khách sạn:          Nước thải đậm đặc phát sinh từ  khu vệ sinh, bồn tiểu Nam và Nữ sẽ được thu gom về bể tự hoại, tại đây quá trình phân hủy nước tiểu sẽ diễn ra làm giảm nồng độ... ...

Nguyên lý làm việc của bể lọc mỡ, bể tách mỡ

Nguyên lý hoạt động của bẫy mỡ chia làm 3 giai đoạn rõ ràng – Dầu mỡ thừa sau khi chiên sẽ đổ trực tiếp xuống giỏ lọc. Tại đây, giỏ lọc làm nhiệm vụ giữ lại chất thải lớn, tránh gây tắc nghẽn đường ống. – Hoạt động tách dầu mỡ được tiến hành dễ đàng do bể lọc tách dầu mỡ được thiết kế p... ...