Nghiên cứu Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại cải tiến kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây

Với đề tài nghiên cứu xử lý nước thải chợ trên mô hình hợp khối BASTAF - bãi lọc ngầm trồng cây, tác giả Lâm Vĩnh Sơn (Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) thực hiện nghiên cứu thành phần và tính chất của nước thải chợ đa ngành hàng từ đó xác định phương pháp xử lý nước thải thích hợp; nghiên ... ...