Giới thiệu thiết bị tách dầu mỡ tự động - automatic grease trap

Nước thải từ nhà hàng, căng tin, nhà bếp, khách sạn, khu du lịch bao gồm: chất rắn lơ lửng, các chất lắng dưới đáy, các chất nổi trên bề mặt và các tạp chất khác như: mảnh mẫu vụn, thức ăn thừa… Tuy nhiên nhiều nhất vẫn là hàm lượng dầu mỡ. Nếu không được loại bỏ triệt để, lượng dầu mỡ có ... ...