Tốp 5 sản phẩm bể tách mỡ công nghiệp bền đẹp, chất lượng

Dầu mỡ nhẹ hơn nước và không tan trong nước, có độ kết dính cao nên khi xả vào ống thoát nước sẽ bám dính, tích tụ trên thành ống, gây cản trở dòng chảy và làm tốt thất áp lực trong mạng lưới đường cống thoát nước và các công trình xử lý nước thải. Tại các căn hộ, dầu mỡ cũng làm tắc cục bộ hệ ... ...

Mách khéo 5 đối tượng nên sử dụng bể tách mỡ tự động

Tác hại của dầu mỡ trong nước thải và giải pháp khắc phục Dầu mỡ nhẹ hơn nước và không tan trong nước, có độ kết dính cao nên khi xả vào ống thoát nước sẽ bám dính, tích tụ trên thành ống, gây cản trở dòng chảy và làm tốt thất áp lực trong mạng lưới đường cống thoát nước và các công trình xử lý n... ...

Automatic Grease Trap for Restaurant Kitchen FATBUSTA

The Full stainless steel high efficient no power grease trap is a environmental protection high newly product aiming at treating oily wastewater, our company produced the oil-water separator by adopting several item environment protection technology Scientific treatment process and unique design,... ...