Bãi lọc ngầm, ứng dụng bãi lọc ngầm trong xử lý nước thải sinh hoạt ngày nay

Bãi lọc trồng cây - mô hình xử lý nước thải chi phí thấp, thân thiện môi trường áp dụng tại Việt Nam Xử dụng bể tự hoại cải tiến kết hợp bãi lọc ngầm có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Cột A, QCVN 14. #Bãi_lọc_ngầm_trồng_cây gần đây đã được biết đến trên thế giới như một giải pháp #c... ...

Xử lý nước thải chợ bằng mô hình BASTAF kết hợp bãi lọc trồng cây

Với đề tài nghiên cứu xử lý nước thải chợ trên mô hình hợp khối BASTAF – bãi lọc ngầm trồng cây, tác giả Lâm Vĩnh Sơn (Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) thực hiện nghiên cứu thành phần và tính chất của nước thải chợ đa ngành hàng từ đó xác định phương pháp xử lý nước thải thích hợp; nghiên cứu, ... ...

Bãi lọc ngầm trồng cây, mô hình xử lý nước thải hộ gia đình khu vực nông thôn; hiệu quả, bền vững, thân thiện

Bãi lọc trồng cây - mô hình xử lý nước thải chi phí thấp, thân thiện môi trường áp dụng tại Việt Nam Chỉ dẫn chuyên môn: Bể tự hoại cải tiến chế tạo sẵn và  #Bãi_lọc_ngầm_trồng_cây  gần đây đã được biết đến trên thế giới như một giải pháp #công_nghệ_mới, xử lí nước thải ... ...

Xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bằng công nghệ thân thiện môi trường

Nghề sản xuất bún bánh và các sản phẩm từ gạo khác đã đem lại nguồn thu nhập ổn định và cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp thuần tuý. Tuy nhiên, nước thải làng nghề sản xuất bún bánh có nồng độ các chất hữu cơ cao gây khó khăn cho việc xử lý. Hiện tại, các làng nghề sản xuất bún bánh, ... ...

Tổng quan về bãi lọc ngầm trong xử lý nước thải (Công nghệ lọc sinh học)

Bãi lọc ngầm trồng cây là gì? Tiếp cận và ứng dụng bãi lọc ngầm trồng cây trọng xử lý nước thải. Bãi lọc ngầm trồng cây gần đây đã được biết đến trên thế giới như một giải pháp công nghệ không mới (nhưng cách tiếp cận rất mới, phù hợp với những nước đang phát triển), xử lí nước thải trong đi... ...