Giải đáp các quy định của Luật BVMT 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại các Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các cơ quan liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Môi trường đã tổng hợp các câu hỏi đề nghị giải đáp từ các Sở TN&MT, doanh nghiệp và người dân liên quan đến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, để biên tập nội dung hướng dẫn, trả lời.

Do Luật BVMT 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành có nhiều quy định mới, có tính đột phá, lần đầu áp dụng tại Việt Nam nên số lượng câu hỏi đề nghị giải đáp lớn, việc tổng hợp, biên tập nội dung trả lời mất nhiều thời gian. Để kịp thời hướng dẫn, trả lời người dân, doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn về BVMT tại các địa phương, Tổng cục Môi trường đăng tải câu hỏi và nội dung trả lời trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục và sẽ tiến hành cập nhật, bổ sung thường xuyên.

Ngày 11/5/2022, Tổng cục Môi trường đã đăng tải hướng dẫn về cách thức tra cứu, phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường.

Trong lần đăng tải lần này, Tổng cục Môi trường tập trung giải đáp các nội dung về: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường.

Giấy phép môi trường là công​ cụ quản lý môi trường mới và đã được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng. Đây là một trong những chính sách lớn thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC), góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp như thông qua việc tích hợp các TTHC vào 01 giấy ph​ép môi trường; đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự ánDo vậy, trong thời gian đầu thực hiện quy định này, nhiều địa phương, doanh nghiệp và người dân có câu hỏi đề nghị hướng dẫn liên quan đến nội dung này..

Chi tiết Nội dung hướng dẫn thực hiện Luật BVMT 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT xem tại đây Huong dan LuatBVMT-ND08-TT02.pdf\

Tài liệu liên quan: Nghị định 08/2022/NĐCP - Hướng dẫ luật BVMT 2020 tại đây 

Được đăng vào

Viết bình luận