Automatic Grease Trap for Restaurant Kitchen FATBUSTA

The Full stainless steel high efficient no power grease trap is a environmental protection high newly product aiming at treating oily wastewater, our company produced the oil-water separator by adopting several item environment protection technology

Scientific treatment process and unique design, according to proportion difference between water and oil, made the oily particles floating on the water surface after several time’s subcritical flow and the baffle’s collision. With characteristic of multilevel processing and separating unit, adopting the inclined board Oil separation technology and specific liquid level automatic control technology, no need any power and additive, which can separate the mix grease in oily wastewater automatically and centralize it to oil groove, discharge it out automatically, the oil content of the wastewater can reach national emission standard .

Grease Trap Interceptor

Tại VINACEE Việt Nam, phân phối độc quyền Thiết bị tách dầu mỡ tự động FATBUSTA, sản phẩm được nhập trọn gói từ Malayxia, được thiết kế và chuyển giao công nghệ từ Anh Quốc

- Nhãn hiệu: FatBusta
- Series: junior series
- Model: FB-JR
- Xuất xứ: Malaysia - Công nghệ Anh Quốc

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

-Kích thước: 328(h) x 428(L) x 328(W)

-Chất liệu: Poly propylene (PP Plastic), INOX Sub304

-Vật liệu: PVC, Inox sub304

-Giỏ lọc: Poly propylene (PP Plastic)

Hướng dẫn cách sử dụng và vận hành: Bể tách mỡ tự động

Tham khảo bài viết tương tự vệ Hệ thống tách dầu mỡ Made in Việt Nam

Các câu hỏi quan tâm:

1- Các chất thải rắn sẽ bị loại bỏ đầu tiên khi đưa vào máy lọc Fat Busta
2- Vì các chất dầu mỡ, chất béo nhẹ hơn nước, nên sau khi lọc xong các chất thải rắn, nước sẽ chìm xuống vào theo đường dẫn đi ra ngoài.
3- Cuối cùng, vào cuối này, hãy đem các chất thải rắn và dầu mỡ đọng

Sản phẩm lắp đặt thực tế 

Được đăng vào

Viết bình luận