Giải pháp tách dầu mỡ và mô hình thoát nước thải phù hợp cho nhà hàng và các bếp ăn Công nghiệp

Tách dầu mỡ hiệu quả và thoát nước an toàn, bảo vệ đường ống, bảo vệ công trình đang là sự quan tâm của hầu hết các chủ toà nhà, cửa hàng, chủ đầu tư, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống. Với sự phát triển ngày càng đa dạng của cuộc sống hiện đại, dầu mỡ thải, nước thải chứa dầu mỡ ... ...