Tổng quan về bể tự hoại cải tiến - Nghiên cứu và phát triển thành tài liệu tại Việt Nam

Bể tự hoại xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1860. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã được phổ cập trên toàn Thế giới. Ở Việt Nam, bể tự hoại cũng trở nên ngày càng phổ biến, nhằm xử lý nước thải sinh hoạt hay một số loại nước thải khác từ các hộ gia đình, nhà chung cư, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các cơ sở dịch vụ, chế biến nông sản, thực phẩm, v.v.... 

Cần thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt và quản lý vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại đúng yêu cầu kỹ thuật để phát huy vai trò của công trình xử lý nước thải tại chỗ, nhất là với điều kiện ở nước ta hiện nay, khi phần lớn nước thải, sau khi xử lý sơ bộ ở bể tự hoại, được xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà không qua bất kỳ một khâu xử lý nào tiếp theo.

Việc hiểu rõ và làm tốt công tác thiết kế, thi công lắp đặt và quản lý vận hành - bảo dưỡng bể tự hoại còn góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường.

Cuốn sách "Bể tự hoại cải tiến" được biên soạn trên cơ sở đúc rút những thông tin và kinh nghiệm thu được từ thực tế, các đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai, trong đó những đề tài, dự án có đóng góp quan trọng là: 

- "Biên soạn tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại" do Bộ Xây dựng quản lý, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiện (2004 - 2006); 

- "Quản lý nước thải phân tán cho các khu đô thị và ven đô của Việt Nam (DEWATS và DESA)" thuộc Dự án: "Tăng cường năng lực trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường ở miền Bắc Việt Nam (Dự án ESTNV)", do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) tài trợ, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA), Trường Đại học Xây dựng thực hiện, hợp tác với các đồng nghiệp của Khoa Nước và vệ sinh ở các nước đang phát triển (SANDEC), Viện Nghiên cứu về nước (EAWAG, Liên bang Thụy Sĩ) (1998 - 2002, 2003 - 2007) và các nghiên cứu hợp tác giữa CEETIA với các đồng nghiệp SANDEC, EAWAG trong Chương trình quốc tế "Vì sự phát triển bền vững Bắc - Nam" (NCCR N - S) (2003 - 2007).

-  "Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất lựa chọn các giải pháp thoát nước và xử lý nước thải chi phí thấp trong điều kiện Việt Nam", mã số  B-2003-34-45 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, Trường Đại học Xây dựng thực hiện (2003 - 2004). 

Tác giả xin chân thành cảm ơn GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ; PGS. TS. Trần Đức Hạ, Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng; GS. TS. Ted Loudon, Đại học tổng hợp Michigan, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Tái sử dụng nước thải tại chỗ (NOWRA, Mỹ); GS.TS.Duncan Mara, Đại học Tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh; ThS. Antoine Morel, Khoa Nước và vệ sinh ở các nước đang phát triển (SANDEC), Viện Nghiên cứu về nước Liên bang Thụy Sỹ (EAWAG) và các chuyên gia, đồng nghiệp, những người đã có những ý kiến đóng góp quý báu trong quá trình biên soạn cuốn sách.

Ngày nay, tài liệu về bể tự hoại cải tiến được phổ biến rộng rãi và có thể được sử dụng làm giáo trình và tài liệu tham khảo cho giảng dạy đại học và sau đại học các chuyên ngành Cấp thoát nước, Môi trường đô thị và khu công nghiệp, Công nghệ môi trường, Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị ở các trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề, cũng như tài liệu tham khảo phục vụ công tác thiết kế, thi công xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Các hộ thải nước cũng có thể dùng tài liệu này như cuốn cẩm nang hướng dẫn lựa chọn và sử dụng công trình xử lý nước thải tại chỗ của mình cho thích hợp và hiệu quả.

Nguồn. Tạp chí Xây dựng 

Được đăng vào

Viết bình luận