Bể tự hoại là gì?

Bể tự hoại là một phần chính của hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, có tích chất tự hoại (tự phân hỷ chất hữu cơ trong nước thải) của hệ thống thoát nước trong hoặc ngoài công trình. Hệ thống tự hoại là hệ thống xử lý nước thải qui mô nhỏ, thường được áp dụng đối với những vùng cách xa hệ thống x... ...

Thùng lọc mỡ nhập khẩu giá tốt - tách mỡ dễ dàng

Công ty CP Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam sẽ tư vấn và cung cấp cho công trình của bạn công nghệ mới nhất về xử lý nước thải trong nhà bếp dựa trên nguyên lý tuyển trọng lực, đó là công nghệ tách mỡ. Mỡ hình thành trong suốt quá trình xả nước thải của các nhà hàng, khách s... ...