Thiết bị tách dầu, mỡ đầu nguồn - Giải pháp thoát nước đô thị hiệu quả

Ứng dụng và nhân rộng công nghệ lọc mỡ cho hệ thống thoát nước. Công nghệ tách dầu mỡ từ nguồn nước thải sau quá trình triển khai thử nghiệm ở một số địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội đã khẳng định hiệu quả, góp phần hữu hiệu bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH một thành viên ... ...