Bể tự hoại cải tiến Bastaf - Giáo sư Nguyễn Việt Anh, nghiên cứu, cải tiến ứng dụng

Bể tự hoại cải tiết BASTAF là sản phẩm đang rất được sự quan tâm, không những bởi công năng, các đặc tính ưu việt trong việc giảm thiểu ô nhiễm nước thải tại các căn hộ, các khu dân cư và các dự án nhỏ lẻ. Hãy cùng nhóm tư vấn kỹ thuật VINACEE Việt Nam tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm công nghệ... ...