Hộp bẫy mỡ, bẫy rác công nghiệp, sản phẩm chống tắc nghẽn trong nhà bếp và hệ thống thoát nước

Ngày nay cùng với các chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam dần đưa Việt Nam bước vào thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với sự phát triển nhanh của đời sống, kinh tế, xã hội, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường cũng được cải thiện rõ rệt. Bên... ...