Vị trí lắp đặt và nguyên lý làm việc của thùng bẫy mỡ

Bẫy mỡ hoạt động dựa trên nguyên lý khác nhau về trọng lượng của nước, mỡ và chất thải rắn, được thiết kế để lọc, tách mỡ, chất béo và chất thải rắn, giữ lại trong hộp bẫy trong khi nước tiếp tục thoát ra khỏi họp và chảy vào hệ thống thoát. Nhà hàng, khách sạn,. khi bắt tay vào thiết kế thi... ...