Giá thể vi sinh là gì? tài liệu giá thể vi sinh

Giá thể vi sinh (đệm vi sinh) là một loại vật liệu được bổ sung vào hệ thống xử lý nước thải, khí thải có sử dụng quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải; Từ đó gia tăng sinh khối (mật độ vi sinh) làm quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh chóng với hiệu suất xử lý cao hơn hoặc ổn định hơn, giúp việc tiết kiệm diện tích và chi phí xây dựng công trình

XEN THÊM VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI (TẠI ĐÂY)

Được đăng vào

Viết bình luận