Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường và Xây Dựng VINACEE Việt Nam

Modun xử lý nước thải Jokaso tank (Việt Nam)

Còn hàng

139.000.000₫ 160.000.000₫

Hệ thống xử lý nước thải Jokaso tank ứng dụng nguyên lý cơ bản theo công nghệ AAO + MBR đang được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, nhất là cho các công trình lớn, và có thể cho các khu công nghiệp, bởi tính hiệu quả của hệ thống rất cao.

Hệ thống hoạt động xử lý nước thải theo phương pháp sinh học, sử dụng các vi sinh vật kỵ khí, vi sinh vật thiếu khí, vi sinh vật hiếu khí, kết hợp với các thiết bị máy mọc để xử lý nước thải và có thể đạt tiêu chuẩn về xả thải như QCVN 14:2008/BTNMT theo cột A Hoặc B.

Xem thêm chi tiết Modun xử lý nước thải   CATALOGUE SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm liên quan

Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
118.000.000₫ 186.000.000₫
Sale
200.000.000₫ 300.000.000₫

0942226986