Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường và Xây Dựng VINACEE Việt Nam

Modun xử lý nước thải

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ô nhiễm nguồn nước mặt là do nước thải phân tán từ các khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp... Thông qua

Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO đang được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, nhất là cho các công trình lớn, và có thể cho các khu công nghiệp, bởi tính hiệu quả của hệ thống rất cao.

Hệ thống hoạt động xử lý nước thải theo phương pháp sinh học, sử dụng các vi sinh vật kỵ khí, vi sinh vật thiếu khí, vi sinh vật hiếu khí, kết hợp với các thiết bị máy mọc để xử lý nước thải và có thể đạt tiêu chuẩn về xả thải như QCVN 14:2008/BTNMT theo cột A Hoặc B.

Xem thêm chi tiết Modun xử lý nước thải   CATALOGUE SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

 

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng

0942226986