Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường và Xây Dựng Vinacee Việt Nam

Bể composite xử lý nước thải

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ô nhiễm nguồn nước mặt là do nước thải phân tán từ các khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp... Thông qua

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng

0942226986