Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường và Xây Dựng VINACEE Việt Nam

Bể tự hoại composite chế tạo sẵn

Còn hàng

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Công ty CP Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam 

Địa chỉ: Đội 1 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0974887369, 0942226986 (Mr Tuyên)

Email: Vinaceeco@gmail.com

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng

0942226986