Những người dân tự đếm xe ở BOT Ninh Lộc sẽ góp phần thúc đẩy sự công khai, minh bạch nhanh hơn.

Tối đi ngang BOT Ninh Lộc - nơi người dân tự đếm xe những ngày qua. Tôi thấy mỗi làn thu phí có một người dân ngồi cầm sổ đếm xe. Các nhân viên thu phí ngồi trong cabin có máy lạnh, còn mấy anh chị dân ngồi giữa mịt mù khói bụi. Không ai dám đeo khẩu trang vì mấy hôm trước, một... ...