Tư vấn lắp đặt modun tách dầu mỡ bằng Compostie

Để hiểu về các thiết bị modun bể tách dầu mỡ cần hiểu rõ, bể tách mỡ là gì Bể tách mỡ là thiết bị dùng để tách dầu mỡ thừa sau quá trình sơ chế, vệ sinh ra khỏi nước thải. Được bố trí dưới chậu rữa trong bếp ăn của gia đình, căn tin, nhà hàng, khách s... ...