Nhưng ưu điểm của bồn Compostie trong xử lý nước thải ngày nay

 Ô nhiễm môi trường sống đang là lỗi lo của cả Thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng bởi những hệ lụy và sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng của nó đến sức khỏe con người; trong đó, xử lý nước thải là mối quan ngại hàng đầu. Tại Việt Nam, các cơ quan quản lý môi trường cũng đang cố gắng n... ...